Voluit voor Merksem

Op de districtsraad van 21 november 2013 werd de meerjarenplanning voor 2014 – 2019 ter goedkeuring voorgelegd. Hiermee werden de eerste accenten gelegd in uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord.

Het district Merksem voorziet in haar meerjarenplanning om fors te investeren. Het zal tijdens de jaren 2014 – 2019 voor een totaal van 15.498.200 EUR aan nieuwe investeringen doen.

 

WAT ZIJN WE VAN PLAN?

• We zetten in op de heraanleg van een aantal straten die in zeer slechte staat zijn

• Binnen het masterplan Groen Hart beginnen we aan de nieuwe inkom van het Runcvoortpark.

• We maken werk van het verbeteren en uitbreiden van de hondenloopzones. De paden in de parken worden aangepakt.

• Het sport- en recreatiedomein Distelhoek wordt in 2014 verder vernieuwd met de aanleg van wandel- en looppaden.

• In samenwerking met het stadsbestuur willen we de atletiekpiste aan de Rode Loop vernieuwen en uitbreiden.

• Ook voor de speelterreinen voorzien we meer geld zodat de kinderen in Merksem kunnen blijven genieten van kwalitatieve speelinfrastructuur.

• We blijven inzetten op het ondersteunen van jeugd- en seniorenactiviteiten.

• We ondersteunen grote sportevenementen zoals Schaal Sels en de Havenpijl.

• In 2014 besteden we uitgebreid aandacht aan de herdenking van de Groote Oorlog.

• Meer aandacht voor de verschillende wijken in Merksem.

• Met de heraanleg van de Bredabaan leggen we ook de focus op ondersteuning voor en promotie van de middenstand.