Nieuws

Op 1 februari 2020

De Merksemse districtsraad keurde donderdagavond de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Het bestuursakkoord, dat begin 2019 goedgekeurd werd, wordt in deze meerjarenplanning concreet gemaakt. Het district Merksem voorziet in een jaarlijks exploitatiebudget van gemiddeld 1.075.000 euro aan …

Op 28 januari 2020, over deze onderwerpen: Seniorenbeleid, Welzijn

Sinds 2011 kunnen senioren die woonachtig zijn in ons district een subsidie aanvragen die het toelaat kleine ingrepen te doen aan de woning zodat het dagdagelijkse leven vergemakkelijkt wordt. ‘Elke senior wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Vaak kan er al met een kleine aanpassing aan …

Op 11 december 2019

Om het oude jaar uit te zwaaien en te klinken op een geslaagd nieuw jaar organiseert het district Merksem op zondag 15 december van 11 tot 14 uur een eindejaarsreceptie voor haar inwoners. Het eindejaarsfeest van het district vindt dit jaar plaats in de Kerkhofblommenstraat, op de parking van …

Blikvangers

  • Bruegheltafel N-VA Merksem

    Op 24 mei organiseren wij een feestelijke Bruegheltafel om de verjaardag van Merksem te vieren die dag daarvoor plaatsvindt. Binnenkort kan U hier lezen hoe U samen met ons mee aan de feestdis kan aanschuiven
  • Wijkbezoek N-VA Merksem

    N-VA Merksem komt naar U toe. Op zondag 16 februari 2020 slaan wij onze tent op aan de ingang van de recreatiezone aan de Distelhoek (achterzijde Hansa-blok)