Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 23 oktober 2020, over deze onderwerpen: Merksemse Middenstand

Tijdens de districtsraad van 22 oktober 2020 kwamen de zware gevolgen die de corona maatregelen meebrengen voor onze Merksemse zelfstandigen en meer bepaald voor onze horeca aan bod. Inderdaad, daar waar onze raadsleden mekaar vorige maand in levende lijve terugzagen in de raadzaal, zaten we …

Op 8 oktober 2020

Vanaf januari 2021 zal huidig bestuursvoorzitter, Jari Frensch, Wendy Simons opvolgen als districtsschepen. Wendy kondigde eind september aan dat ze uit Merksem zal verhuizen en dus haar schepenambt neerlegt. Ze laat de beleidsdomeinen Mobiliteit, Openbaar Domein en Ruimtelijke Ordening na. De 24 …

Op 18 mei 2020

Zaterdag 23 mei is het weer zo ver. Dan herdenken we dat het 459 jaar geleden is dat Merksem onafhankelijk werd. Op 23 mei 1561 bood Jan van Glimes, Markies van Bergen op Zoom, Merksem te koop aan op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. Het was Antoon van Stralen, buitenburgemeester van Antwerpen, die …

Op 24 maart 2020

Met de opstart van het masterplan Merksem-Zuid willen de stad Antwerpen en het district Merksem de uitdagingen en noden van de omgeving rond Merksem ’t Dokske en Kop van Merksem in kaart brengen. Dit masterplan zal zich richten op een kwalitatief en veilig openbaar domein, een betere wijkcirculatie …

Op 4 maart 2020

Op zaterdag 7 maart om 11 uur bedankt het Merksemse districtsbestuur alle Merksemse vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar met een receptie in feestzaal ‘De Volkslust’, Van Heybeeckstraat 26, Merksem. Ook de pers is daarbij van harte welkom. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Merksemse …

Op 1 februari 2020

De Merksemse districtsraad keurde donderdagavond de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Het bestuursakkoord, dat begin 2019 goedgekeurd werd, wordt in deze meerjarenplanning concreet gemaakt. Het district Merksem voorziet in een jaarlijks exploitatiebudget van gemiddeld 1.075.000 euro aan …