Mobiliteit en openbare werken

Nieuws over dit onderwerp

Eerste Merksemse buurtparking is een feit

De parkeerdruk stijgt, en met alle werken die aan de gang zijn wordt het dag na dag moeilijker om een parkeerplaats te vinden. Qua openbaar domein zijn de mogelijkheden beperkt: we kunnen niet zomaar …

Ullenshofstraat wordt schoolstraat

Vanaf 29 april krijgt het district Merksem een eerste schoolstraat, namelijk de Ullenshofstraat. Deze ingreep zal de verkeersveiligheid voor leerlingen en buurtbewoners verbeteren. Schoolstraat Om …

Capaciteit tram 2 en 3 verhoogt door grotere trams

De Lijn wordt sinds het begin van deze regeerperiode intern hervormd zodat het bedrijf in 2020 de vergelijking met de privésector kan doorstaan. Nu komt de focus ook te liggen op de verbetering van de …