Steunmaatregelen voor de Merksemse horeca

Op 23 oktober 2020, over deze onderwerpen: Merksemse Middenstand

Tijdens de districtsraad van 22 oktober 2020 kwamen de zware gevolgen die de corona maatregelen meebrengen voor onze Merksemse zelfstandigen en meer bepaald voor onze horeca aan bod.

Inderdaad, daar waar onze raadsleden mekaar vorige maand in levende lijve terugzagen in de raadzaal, zaten we gisteren opnieuw achter ons scherm voor een digitale districtsraad. Opnieuw leven we onder strengere regels die niet alleen een weerslag hebben op onze persoonlijke levens, maar die grote gevolgen hebben voor onze Merksemse horeca.

Vanuit onze fractie werd dan ook gevraagd of het districtsbestuur plannen heeft om onze Merksemse horeca een hart onder de riem te steken, en of er niet één of andere campagne kan gevoerd worden, of oproep kan gedaan worden aan de bevolking waarin gevraagd wordt om, van zodra het weer mogelijk is, volop onze horeca te steunen.

Onze fractie denkt hier onder andere aan een oproep in het volgend nummer van ons magazine MXM, of via andere kanalen zoals misschien de lichtborden, facebook, tijdschriften, websites, verenigingen…

Onze fractie riep iedereen op om met z'n allen solidair te zijn. We moeten gezond blijven, mekaar helpen en er vooral van overtuigd blijven dat het opnieuw anders en beter kan worden.

In afwachting daarvan, zijn we met onze fractie van mening dat we initiatieven, zoals hier vermeld, dienen op te zetten. Het was hartverwarmend vast te stellen dat zowel ons college als vele van de raadsleden deze gedachte ondersteunden.

Lia Somers, districtsraadslid

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is